Ogólne wytyczne BHP wymagają, aby pracodawcy przeprowadzili ocenę zagrożeń w celu określenia tych, które są obecne, jakie środki ochrony indywidualnej są właściwe dla tych zagrożeń oraz przeszkolili i wymagali od pracowników noszenia i utrzymywania ich w stanie czystym i niezawodnym . Podczas gdy środki ochrony osobistej są ważne dla bezpieczeństwa w miejscu pracy, jego stosowanie jest podrzędne w stosunku do wdrożenia wykonalnych kontroli technicznych i kontroli administracyjnych w celu wyeliminowania lub zminimalizowania zagrożenia. Wymaganie użycia samych środków BHP bez wcześniejszej weryfikacji zagrożeń w miejscu pracy, może narazić pracowników na pełne ryzyko. Obrażenia mogą wystąpić, jeśli środki ochrony indywidualnej nie zostaną właściwie wybrane,  użyte lub konserwowane lub jeśli zawiodą standardy BHP.

Wymagania dotyczące środków ochrony indywidualnej są różne w zależności od branży i według obsługiwanych materiałów. Pracodawcy i pracownicy ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie właściwego stosowania odpowiednich środków BHP w miejscu pracy. Pracodawcy muszą wykrywać zagrożenia w miejscu pracy i podejmować starania, aby je złagodzić. Pracownicy muszą przestrzegać zasad obowiązujących w miejscu pracy dotyczących BHP i zgłaszać pracodawcy problemy związane z wyposażeniem.

Traktując poważnie zdrowie i bezpieczeństwo pracowników należy ich wyposażyć we właściwy sprzęt ochrony osobistej BHP. Sprzęt ten może pomóc w ochronie przed nadmiernym hałasem, latającymi odłamkami, ostrymi przedmiotami, wyciekami substancji chemicznych i innymi zagrożeniami w miejscu pracy. Od kasków i okularów, respiratorów i rękawiczek po zatyczki do uszu, kombinezony i zabezpieczenia przed upadkiem, wszystko to kupisz w wyspecjalizowanych sklepach z wyposażeniem BHP i odzieżą ochronną, które pomogą spełnić krytyczne standardy bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Tagi: , , ,

Powiązane artykuły

0 Komentarze

Zostaw komentarz