Korekcja, czyli inaczej poprawianie, usprawnianie czy ćwiczenie, dokonuje się z pomocą ćwiczeń specjalnie dobranych do indywidualnych potrzeb ucznia.
Kompensacja – polega na wskazywaniu i doskonaleniu tych funkcji, które są dobrze rozwinięte, a co za tym idzie, uświadamiania uczniowi, jak poradzić sobie z problemami wykorzystując swoje mocne strony.
Celem nadrzędnym zajęć korekcyjno- kompensacyjnych jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z trudnościami rozwoju na miarę ich możliwości.

Do najważniejszych szczegółowych celów pracy korekcyjno – kompensacyjnej zaliczamy:
– wszechstronne ćwiczenie zaburzonych funkcji analizatora wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno-ruchowego.
– rozbudzanie wiary we własne możliwości i motywacji do pracy nad wyrównywaniem braków.
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne nie przypominają lekcji, nie ma ocen, rywalizacji, współzawodnictwa. Najczęściej są to zajęcia indywidualne, a tempo pracy dostosowuje się do możliwości dziecka.

 

0 Komentarze

Zostaw komentarz