Metoda ta opiera się na ćwiczeniach-zabawie-relacjach z drugą osobą. Cechą charakterystyczną metody jest rozwijanie przez ruch: świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego, świadomości przestrzeni i działania w niej oraz dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi kontaktu. Udział w zajęciach wpływa korzystnie na rozwój emocjonalny, społeczny, poznawczy, ruchowy dziecka.
Celem tej metody jest doświadczenie:
• Ruchu,
• Kontaktu emocjonalnego,
• Kontaktu fizycznego,
• Kontaktu społecznego,
• Poznanie własnego ciała.

Stosując tą metodę rozwijamy u dzieci:
• poczucie bezpieczeństwa, zaufania do siebie i partnera,
• umiejętność nawiązywania kontaktów,
• świadomość własnego ciała, umiejętność rozróżniania części ciała
• orientację w czasie i przestrzeni w środowisku zewnętrznym,
• pewność siebie w poruszaniu się w przestrzeni,
• kształtowanie obrazu samego siebie,
• rozumienie emocji, opanowywania ich,
• doskonalenie płynności ruchów.
• własną inwencję, pewność siebie, inicjatywę,
• koncentrację uwagi, sposób komunikowania się,
• umiejętność odpoczynku,
• spontaniczność ruchu i zachowań,
• sprawność ruchową, wyobraźni, pojęć,
• umiejętność rozluźniania się po okresie napięcia i koncentracji.

 

0 Komentarze

Zostaw komentarz