Socjoterapia – forma pomocy psychologiczno- pedagogicznej Tą formą terapii objęci są uczniowie:
• popadających w częste kłótnie z rówieśnikami i dorosłymi,
• stosującej przemoc fizyczną i psychiczną,
• wdających się w bójki, dokonujących kradzieży i zniszczeń mienia,
• mających trudności z opanowaniem emocji,
• mający problemy z komunikacją interpersonalną,
• którzy mają konflikt z prawem, bądź często obracają się w towarzystwie osób notowanych,
• którzy należą do grona osób nieśmiałych, z trudnościami adaptacyjnymi i z obniżonym poczuciem własnej wartości,
• którzy są zagrożeni ogólnie rozumianym niedostosowaniem społecznym.

Celem spotkań terapeutycznych jest:
• stworzenie uczestnikom warunków do zaistnienia procesu korekcji swojego postępowania,
• przebudowa negatywnych sądów poznawczych o sobie i innych,
• wypróbowanie nowych efektywnych wzorców zachowań,
• możliwość rozładowania negatywnych emocji,
• integracja z zespołem klasowym,
• poznanie sposobów na poradzenie sobie z sytuacjami problemowymi.
Przykładowe formy i metody pracy : bajkoterapia, elementy muzykoterapii, filmoterapia, drama i techniki teatralne, elementy arteterapii, choreoterapii, techniki zabawy grupowej, dialog terapeutyczny i inne.

 

0 Komentarze

Zostaw komentarz