Główne cele zajęć z udziałem psa jest rozwijanie sfery umysłowej dziecka, wpływając na koncentrację uwagi, rozwój mowy i funkcji poznawczych, pobudzanie zmysłu wzroku, słuchu, dotyku i węchu. Dziecko biorące udział w zajęciach uczy się określania związków przyczynowo-skutkowych, rozpoznawania kolorów i kształtów, różnic i podobieństw.
Dzięki uczestnictwu w zajęciach dziecko:

• zwiększy aktywność i sprawność ruchową,
• nabywa umiejętność nawiązywania kontaktu z rówieśnikami,
• uczy się okazywać emocje,
• nabywa umiejętność wydłużenia czasu koncentracji uwagi,
• zwiększy swoje poczucie odpowiedzialności i samodzielności,
• przełamie lęk przed zwierzętami,
• uczy się empatii i wrażliwości,
• nauczy się bezpiecznego kontaktu z psem.

 

0 Komentarze

Zostaw komentarz