Celem terapii jest poprawa uwagi słuchowej i lateralizacji słuchowej uczniów z problemami szkolnymi, zaburzeniami komunikacji językowej, zaburzeniami koncentracji uwagi, spostrzegania oraz brakiem kontroli emocji i nadpobudliwością psychoruchową.Polega ona na słuchaniu odpowiednio przygotowanego materiału dźwiękowego przez specjalne słuchawki, gdzie dźwięki podawane są drogą powietrzną oraz kostną, co spełnia nie tylko funkcję informacyjną, lecz również stanowi „ener­getyczny pokarm” dla mózgu.

Efekty terapii:
1. polepszenie koordynacji ruchowej,
2. lepsze radzenie sobie z emocjami,
3. zmniejszenie poziomu stresu,
4. zwiększenie koncentracji,
5. lepsze zapamiętywanie,
6. zmniejszenie liczby popełnianych błędów ortograficznych,
7. zwiększenie sprawności komunikowania się,
8. skuteczniejsza nauka języków obcych,
9. lepsze wykorzystywanie posiadanego potencjału uczniów (kreatywność)

 

0 Komentarze

Zostaw komentarz