: WARSZTATY EKOLOGICZNE pn „ŚMIECI SEGREGUJEMY ZIEMIĘ RATUJEMY”:
: UROCZYSTE OBCHODY DNIA SYBIRAKA:
: ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018:
„ŚMIECI SEGREGUJEMY ZIEMIĘ RATUJEMY”

W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym zostały przeprowadzone warsztaty ekologiczne dla wszystkich uczniów ramach akcji „ Sprzątania Świata” przypadającej w tym roku w dniach 15-17 wrzesień . Warsztaty poprowadził Pan Mariusz Olejniczak z Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Słubicach na zaproszenie Pani Magdaleny Kałkowskiej. Celem warsztatów było zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży na temat potrzeb selektywnego gospodarowania odpadami i zagrożeń, jakie niesie wytwarzanie nadmiernej ilości odpadów, oraz kształtowanie proekologicznych zachowań. Zaproszony gość przedstawił prezentację multimedialną na temat źródeł odpadów komunalnych, drogi od produktu do odpadu jak również od odpadu do momentu trafienia do kosza na śmieci, konsekwencji wytwarzania coraz większej ilości śmieci. Dalsza cześć warsztatów obejmowała praktyczną umiejętność segregacji odpadów zgodnie z zaleceniami naszej gminy. Uczniowie otrzymali ulotki promujące segregację odpadów. Przeprowadzone warsztaty uświadomiły uczniom, że śmieci wyrzucane przez pojedyncze osoby tworzą w rezultacie górę odpadów mających negatywny wpływ na środowisko i zachęciły do selektywnej zbiórki odpadów oraz ograniczenie ilości odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów zmieszanych. Całość odbyła się przy scenografii , którą zaprojektowała i przygotowała Pani Bożena Rapa i wystawie z literaturą dotyczącą ochrony naszego środowiska przygotowaną przez Panią Marię Wałach nauczyciela szkolnej biblioteki, która w ten sposób zachęciła obecnych do głębszego zapoznania się z zaprezentowanymi pozycjami.
Na zakończenie spotkania Pan Mariusz Olejniczak, który pełni funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słubicach odczytał trzy wiersze o tematyce ekologicznej gdyż , Ośrodek bierze udział w Ogólnopolskiej Akcji „ Cała Polska Czyta Dzieciom” promującej czytelnictwo W ten sposób Pani Maria Wałach zapraszając do naszego Ośrodka gości , którzy czytają uczniom wybrane pozycje pragnie uświadomić dzieciom i młodzieży jak ważne wartości niesie z sobą czytanie książek. Miłym akcentem było poczęstowanie przez zaproszonego gościa obecnych na sali słodyczami. Organizatorzy: Panie Magdalena Kałkowska, Bożena Rapa, Maria Wałach i Pan Piotr Jaremko dziękują Panu Mariuszowi za poprowadzenie warsztatów.aut aut aut aut..: do góry :

W dniu 15 września 2017 roku uczniowie Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Słubicach uczestniczyli w uroczystych obchodach Dnia Sybiraka, który w tym roku wypadł w niedzielę 17 września. Uroczystość odbyła się tradycyjnie na Placu Sybiraków w Słubicach. Przybyli goście oraz delegacje słubickich szkół złożyli wiązanki pod Pomnikiem Sybiraków. Nasz ośrodek reprezentowali nasi harcerze: Weronika Ceglińska i Wiktor Krzemień, którzy wspólnie z panią dyrektor Agnieszką Krawczyk złożyli kwiaty w hołdzie ofiarom sowieckich prześladowań. Po uroczystości uczniowie wpisali się do pamiątkowej księgi, która będzie w przyszłości umieszczona w "kapsule czasu" pod nowym Pomnikiem Pamięci Zesłańców Sybiru i Niepodległości.
Joanna Heppneraut..: do góry :
PIERWSZY DZWONEK W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W SŁUBICACH

    Witaj szkoło! Wakacje minęły i przyszedł czas na inaugurację nowego roku szkolnego. 4 września punktualnie o godzinie 9-tej zgromadzonych na sali gimnastycznej uczniów w tym przedszkolaków , rodziców , nauczycieli oraz pracowników obsługi przywitała Pani Dyrektor Agnieszka Krawczyk wraz z gościem Panią Grażyną Bajon – Naczelnikiem Wydziału Oświaty w Starostwie Powiatowym. Pani Naczelnik odczytała list od Pana Starosty Marcina Jabłońskiego z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego i złożyła obecnym życzenia na nowy rok szkolny .Następnie Pani Dyrektor skierowała słowa do uczniów witając ich bardzo gorąco po zasłużonym ponad dwumiesięcznym odpoczynku i życzyła sukcesów podczas nowego roku szkolnego i nawiązania nowych przyjaźni. W dalszej części przedstawiła poszczególnym oddziałom klasowym i przedszkolnym wychowawców. Miłym akcentem było poinformowanie zgromadzonych o wyborze nowej pani wicedyrektor, której funkcję od tego roku szkolnego pełnić będzie Pani Jolanta Czerneńko.
Na zakończenie wspólnego spotkania jeden z uczniów dzwoniąc dzwonkiem otworzył nowy 2017/18 rok szkolny!aut

więcej zdjęć

..: do góry :

---->