SZKOŁA PODSTAWOWA

: KLASA I-II-III SP ZET:
: KLASA II A:
: KLASA I-II-III SP:
: KLASA IV-V-VI SP:
: KLASA IV-V SP ZET:
: KLASA VI-VII SP ZET:ZESPÓŁ EDUKACYJNO – TERAPEUTYCZNY W KLASACH I-II-III

W szkole podstawowej na I etapie edukacyjnym funkcjonuje zespół edukacyjno-terapeutyczny przeznaczony dla uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną oraz sprzężeniami. Nauka na tym etapie trwa trzy lata z możliwością przedłużenia edukacji o jeden rok.Zespół klasowy jest pod opieką wychowawcy pani Agnieszki Niewińskiej - Lew, z którym odbywają się wszystkie zajęcia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze. Poza tym wszyscy uczniowie są pod opieką specjalistów: psychologa, logopedy, rewalidatora, pedagoga, terapeutów i pielęgniarki szkolnej. Korzystają ze specjalistycznego wsparcia i wyposażenia, z dodatkowych zajęć, które są w ofercie szkoły.Uczniowie zespołu z wychowawcą mają do dyspozycji odnowioną salę lekcyjną z kącikiem do odpoczynku i zajęć rekreacyjnych.W naszym zespole edukacyjno-terapeutycznym pracuje się głównie metodą ośrodków pracy, ustalając miesięczne, tygodniowe i dzienne tematyczne ośrodki pracy. Wykorzystuje się również Poranny Krąg, czyli stymulację polisensoryczną według pór roku, na początek dnia w codziennej pracy z dziećmi z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną. Uczymy się być samodzielni i zaradni, odwiedzamy ciekawe miejsca i poznajemy ciekawych ludzi, jeździmy na wycieczki.Pozdrawiamy i zapraszamy do nas….

..: do góry :
KLASA II A SZKOŁA PODSTAWOWA


    Do klasy IIA uczęszcza dwóch uczniów. Dla każdego ucznia zespół nauczycieli i specjalistów opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny. Nauka w klasie IIA zorganizowana jest od poniedziałku do piątku. Uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu edukacji wczesnoszkolnej.
    Uczniowie z klasy IIA korzystają z różnych terapii takich jak: logopedia, integracja sensoryczna, kynoterapia, tomatis, muzykoterapia.
    Zajęcia edukacyjne odbywają się w przestrzennej klasie, w której zorganizowaliśmy kącik książek i kącik przyrodniczy. Rytm dnia wyznacza nam obrazkowy plan zajęć, dzięki któremu wiemy jakie zajęcia będą się odbywały. Podczas zajęć wykorzystywane są różne metody i techniki pracy. Chętnie uczestniczymy w różnych uroczystościach i imprezach organizowanych w szkole i poza nią.
    Rozwijamy wiedzę na temat bezpieczeństwa oraz zdrowego stylu życia. Nabywamy umiejętności szkolne, a także rozwijamy swoje zainteresowania. Jeździmy na wycieczki, chodzimy na spacery- staramy się jak najlepiej poznać i zrozumieć otaczający nas świat.

aut aut aut..: do góry :


KLASA I-III SZKOŁA PODSTAWOWA


    W szkole podstawowej w pierwszym etapie edukacyjnym dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną lekką nauka trwa trzy lata z możliwością wydłużenia o jeden rok.
Klasa jest dostosowana do potrzeb dzieci które są pod stałą opieką wychowawcy klasy pani Agnieszki Knebel, która dopasowuje tempo pracy i materiał do możliwości edukacyjnych uczniów. Dla wygody i komfortu uczniów jest przygotowany kącik relaksacyjny , w którym mają możliwość wyciszenia się i odpoczynku. Nauczycielka zapewnia uczniom szereg różnorodnych zajęć rozwijających dzieci pod względem mentalnym i poznawczym. W klasie dobywają się uroczystości takie jak : Andrzejki ,Mikołajki ,Wigilia , Wielkanoc ,Dzień Dziecka i szereg innych . Uczymy dzieci poszanowania tradycji i kultury osobistej.
Dzieci mają również zajęcia rewalidacyjne , logopedyczne , dogoterapię , integrację sensoryczną ,każda z terapii jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb uczniów.
Pierwszy etap edukacyjny jest bardzo ważny w rozwoju dzieci dlatego też przez zabawę staramy się zachęcić dzieci do czytania ,pisania i liczenia , aby nauka nie była tylko obowiązkiem ale i przyjemnością.

Więc serdecznie i z dużym uśmiechem zapraszamy do naszej klasy.

aut aut aut aut..: do góry :


KLASA IV-V-VI SZKOŁA PODSTAWOWA


    Klasa 4-6 stanowi połączony zespół w II etapie edukacyjnym. Klasa liczy obecnie 14 uczniów w wieku od 11-16 lat (5 dziewcząt i 9 chłopców). Wychowawcą klasy jest pani Alicja Pietrzyk i z jej relacji wynika że " uczniowie są mili, wrażliwi,zabawni, weseli i koleżeńscy oraz chętnie sobie pomagają.Klasa niekiedy rozbrykana,ale można na nich liczyć".
W naszej klasie wyznajemy zasadę JEDEN ZA WSZYSTKICH WSZYSCY ZA JEDNEGO.
Oprócz zajęć edukacyjnych uczniowie posiadają IPET-Y i są objęci zajęciami terapeutycznymi. 4 z nas korzysta z internatu.
Klasa 4-6 uczy się w świeżo wyremontowanej klasie a już niebawem otrzymamy do niej tablicę interaktywną. Chętnie spędzamy ze sobą czas nie tylko w szkole a nasze hobby to sport.

aut aut aut aut aut aut..: do góry :


KLASA IV-V SP ZET, wychowawca pani Bożena Rapa

aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut


..: do góry :
KLASA VI-VII SP ZET, wychowawca pani Beata Cichecka-Nowak

aut aut aut aut


..: do góry :