SAMORZĄD UCZNIOWSKI
W SOSW W SŁUBICACH

W roku szkolnym 2017/2018 do Samorządu Uczniowskiego zostali wybrani:

Kamil Bujanowski – Przewodniczący SU
Angelika Choroszko – Zastępca Przewodniczącego SU
Jan Szafrański – Członek SU

Opiekun SU
Joanna Heppner1. Wszyscy uczniowie naszej placówki tworzą Samorząd Uczniowski i każdy z uczniów ma swój udział w życiu szkoły, niezależnie od wieku i stopnia zaangażowania w pracę SU.
2. Samorząd Uczniowski jest organem szkoły działającym na rzecz uczniów.
3. Na początku każdego nowego roku szkolnego uczniowie wybierają swoich przedstawicieli na drodze wyborów do Samorządu Uczniowskiego: Przewodniczącego SU, Zastępcę Przewodniczącego SU oraz Członka SU.
4. Przedstawiciele SU pełnią rolę reprezentacyjną społeczności uczniowskiej oraz współpracują z nauczycielami i dyrekcją szkoły w sprawach dotyczących uczniów.
5. Samorząd Uczniowski podejmuje różne działania:
- wynikające z aktualnych potrzeb uczniów;
- wynikające z kalendarza imprez i uroczystości szkolnych;
- wynikające z założeń Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki placówki;
- wynikające z bieżących akcji organizowanych przez środowisko szkolne, środowisko lokalne oraz mających zasięg ogólnopolski.
6. W pracy Samorządu Uczniowskiego pomagają nauczyciele i wychowawcy oraz opiekunowie SU.


aut aut aut aut aut aut aut aut aut