TERAPIA RUCHEMTERAPIA RUCHEM

    W naszym ośrodku terapia ruchem ma na celu wdrażanie dzieci do różnorakiej aktywności ruchowej poprzez zabawy z przyborami i przyrządami gimnastycznymi, zabawy przy muzyce - elementy tańca, ćwiczenia relaksacyjne i korekcyjne, które dostosowywane są do wieku i możliwości dzieci.
    Poprzez ruch, taniec dziecko poznaje otaczający go świat różnymi zmysłami. Pozwala mu to odkrywać własne możliwości psychoruchowe i emocjonalne, integruje się ono z otoczeniem oraz wywołuje chęć podejmowania własnej inicjatywy. Wiąże się to z jego rozwojem intelektualnym.
    Ruch wpływa na poprawę funkcjonowania wielu zmysłów: równowagi, dotyku, wzroku, propriocepcji czyli czucia głębokiego. Oprócz tego kształtuje osobowość dziecka.
    Dostarczanie dzieciom aktywności ruchowej, możliwie jak najczęściej jest więc bardzo istotnym elementem ich wszechstronnego rozwoju.

aut aut aut aut aut aut aut aut aut