R E K R U T A C J A 2017/2018 !!!

aut aut


REKRUTACJA 2017/2018


5 KROKÓW JAK ZAPISAĆ DZIECKO DO OSW W SŁUBICACH


O NASZYM OŚRODKU!


UWAGA: Zainteresowane osoby chcące rozpocząć kształcenie w zawodzie- kucharz od roku szkolnego 2017/2018 składają dokumentację do SZKOŁY BRANŻOWEJ I-GO STOPNIA.
(Szkoła Branżowa I-go stopnia jest składową Ośrodka Szkolno- Wychowawczego W Słubicach)
WNIOSEK O SKIEROWANIE DO SZKOŁY BRANŻOWEJ


KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY


KWESTIONARIUSZ w sprawie przyznania miejsca w INTERNACIE


WNIOSEK O SKIEROWANIE DO GIMNAZJUM


WNIOSEK O SKIEROWANIE DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO


WNIOSEK O SKIEROWANIE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ


WNIOSEK O SKIEROWANIE DO SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY


WNIOSEK O SKIEROWANIE DO ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ


WNIOSEK O SKIEROWANIE NA TERAPIĘ W RAMACH WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA


ZGŁOSZENIE NA DOŻYWIANIE