NASZE PROGRAMY

: Program „Dzień Bezpiecznego Internetu”:
: Program „Jedz smacznie i zdrowo”:
: Program „Owoce w szkole”:
: Program „Szklanka mleka”:


Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.
W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest przez Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzą Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundację Dzieci Niczyje) – realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility - CEF).
DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.

aut


..: do góry :Program „Jedz smacznie i zdrowo” to edukacyjny projekt Nestlé współtworzony przy udziale partnera społecznego – Federacji Polskich Banków Żywności, pod patronatem honorowym Minister Edukacji Narodowej oraz Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych.
Celem inicjatywy jest edukowanie młodzieży w zakresie zdrowego odżywiania, samodzielnego gotowania, racjonalnych zakupów i niemarnowania żywności.

dyplom


..: do góry :Program „Owoce w szkole” skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje bezpłatnie, jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego lub jednego produktu warzywnego.
Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego stylu życia poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkole.

dyplom


..: do góry :
Celem programu „Szklanka mleka” jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych.
W ramach programu dzieci i uczniowie spożywają mleko białe i mleko smakowe o różnej zawartości tłuszczu, twarożki, sery i jogurty.

dyplom


..: do góry :