Opiekę medyczną nad uczniami w gabinecie profilaktyki i pomocy przedlekarskiej sprawuje
pielęgniarka dyplomowana Justyna Kulczewska
W gabinecie świadczone są usługi w zakresie min.:profiaktyki,pierwszej pomocy przedlekarskiej,edukacji zdrowotnej,
porad ambulatoryjnych,badań przesiewowych i zabiegów fluoryzacji.


Godziny pracy pielęgniarki szkolnej::
Poniedziałek-Czwartek: 8:00-15:00
Piątek: 8:00-14:00

Gabinet znajduje się na II piętrze budynku szkolnego.

eeg eeg eeg