MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE SŁUBICKIM

aut    W dniach 05.02 -06.02.2018 r. w SOSW – Słubice w ramach projektu „ Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie Słubickim” zrealizowano kolejne działania w formie warsztatów kulinarnych z grupą 6 – uczniów klasy II – ZSZ - kucharz. W ramach kursu „ Cykl czterech warsztatów – smaki: słodki, gorzki, słony, kwaśny”odbyły się dwa warsztaty kulinarne. Zajęcia prowadził Pan R. Królik – szef kuchni i wykładowca. W czasie zajęć uczniowie angażowali się i nabywali kolejne umiejętności i doświadczenie do pracy w zawodzie kucharza.
W zajęciach uczestniczył opiekun na-l: Maria Buszczakaut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut    Dnia23.01.2018 r. w SOSW- Słubice, II grupa uczniów z Zasadniczej Szkoły Zawodowej – kucharz odbyła kurs doskonalący z carvingu w formie warsztatów kulinarnych „Rzeźbienie w owocach i warzywach”. Zajęcia prowadził instruktor z dużym dorobkiem zawodowym i wieloma sukcesami włącznie z udziałem w programie „Mam Talent”. Przekazał uczniom wiele cennych rad oraz informacje zakresu „carvingu” – sztuki rzeźbienia w owocach i warzywach. Na swoim przykładzie pokazał, że praca może być i pasją i źródłem utrzymania. Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymali pomoce dydaktyczne- książki „Inspiracje w carvingu” oraz dokument: „Zaświadczenia ukończenia kursu”.
W zajęciach uczestniczył opiekun na-l: Maria Buszczakaut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut    W dniach 12.12 i 14.12 2017r. 6- uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej – kucharz z SOSW Słubice pod opieką M. Buszczak, brało udział w warsztatach teoretyczno – kulinarnych: „Zdrowo, kolorowo, warzywa i owoce w roli głównej”, „Artystycznie na talerzu – dekorowanie potraw i stołów”, „Czekoladowy zawrót głowy”, W Zamiejscowym Wydziale w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zajęcia odbyły się w ramach realizacji projektu „ Modernizacja szkolnictwa zawodowego w powiecie Słubickim 2016 – 2022”. Uczniowie nabywali nowe umiejętności zawodowe, zdobyli kolejne doświadczenie do przyszłej pracy zawodowej. Uczniowie otrzymali również zaświadczenia o ukończeniu warsztatów oraz książki kulinarne.

Maria Buszczakaut aut aut aut aut aut aut aut aut aut

    Dnia 07.06 -08. 06. 2017r. w SOSW Słubice odbyły się „Dni otwarte”. Szkoła zawodowa – kucharz oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy, prezentowały swoje wyroby i potrawy kulinarne. Odbyły się warsztaty kulinarne dla uczniów klas gimnazjalnych oraz degustacja wykonanych potraw. Zaprezentowano również nakrycie okolicznościowe stołu. Przygotowano foldery i ulotki informacyjne o kierunkach kształcenia zawodowego. Na dni otwarte szkoły zaproszono uczniów z okolicznych szkół.

Maria Buszczakaut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut

    W dniu 15.11.2017 r odbyły się w Słubicach w Collegium Polonicum Targi Edukacji i Pracy "Edukacja - Praca - Kariera".
SOSW w Słubicach w ramach projektu "Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Powiecie Słubickim" zorganizował wystawę i ofertę kształcenia w Szkole Branżowej I stopnia, kierunek kucharz oraz Szkołę Przysposabiającą do Pracy.
Taka oferta promowania szkolnictwa zawodowego jest ciekawą inicjatywą, a przybyli uczniowie mogli zapoznać się w jednym miejscu z wieloma ofertami edukacji i planować swoją ścieżkę edukacji i kariery zawodowej. Udział w przedsięwzięciu wzięli uczniowi, nauczyciele i dyrektor szkoły p Agnieszka Krawczyk.

Maria Buszczakaut aut aut autREGULAMIN PROJEKTU "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim"