TERAPIA LOGOPEDYCZNA

    W ośrodku prowadzona jest terapia logopedyczna dla dzieci z zaburzeniami mowy , wadami artykulacyjnymi i zaburzeniami komunikacji o różnym podłożu etymologicznym powstania tych zaburzeń.
    Celem terapii jest przede wszystkim umożliwienie dziecku kontaktu z otoczeniem, usprawnianie komunikacji werbalnej dziecka w kontaktach z ludźmi oraz opanowanie zasobu słownictwa niezbędnego do życia i funkcjonowania w społeczeństwie .
Obejmuje ona wypracowanie nawyków związanych z samym mówieniem:
- prawidłowy oddech
- przełykanie śliny
- zamykanie ust
- patrzenie na rozmówcę
- formułowanie pytań, próśb, poleceń
- sygnalizowanie własnych potrzeb, życzeń
- nawiązywanie i prowadzenie rozmowy.
a także:
- ćwiczenia usprawniające narządy mowy,
- ćwiczenia pamięci słuchowej i słuchu fonematycznego,
- bogacenie słownika biernego i czynnego,
- ćwiczenia głosek(w izolacji, sylabach, wyrazach i zdaniach)


Zajęcia logopedyczne prowadzone są indywidualnie i obejmują ćwiczenia dostosowane do rodzaju i stopnia zaburzeń.