- Agnieszka Kobyłecka - pedagog, kynoterapeuta

- Benita Dymel - opiekun świetlicy

- Maria Wałach - opiekun biblioteki

- Agnieszka Knebel - nauczanie wczesnoszkolne

- Ewa Kazana - język polski, logopedia, metoda Tomatis

- Agnieszka Napierała - nauczanie przedszkolne, rewalidacja

- Elżbieta Jakubowicz - nauczanie przedszkolne

- Ewelina Włodarczyk - nauczanie przedszkolne, terapia ręki

- Bożena Różańska - rewalidacja

- Dagmara Zając - rewalidacja w zespole edukacyjno - terapeutycznym Gimnazjum

- Jolanta Czerneńko - rewalidacja, integracja sensoryczna, terapia ręki

- Alicja Pietrzyk - wychowanie fizyczne

- Piotr Jaremko - katecheta

- Joanna Heppner - rewalidacja w zespole Przysposobienia do Pracy

- Agnieszka Niewińska-Lew - nauczanie wczesnoszkolne, rewalidacja, EEG Biofedback

- Magdalena Kałkowska - rewalidacja, terapia ręki, integracja sensoryczna

- Agnieszka Araszewska - wychowanie fizyczne, terapia ruchem

- Magdalena Rycerz - muzyka, informatyka, wdż, wychowawca w internacie

- Bożena Rapa - rewalidacja w zespole edukacyjno - terapeutycznym SP

- Beata Cichecka - Nowak - plastyka, wychowawca w internacie

- Anna Basińska - chemia, praktyka w ZSZ

- Maria Buszczak - praktyka w ZSZ

- Magdalena Karczewska - historia, wos, wychowaca w internacie

- Alicja Lange-Lelokas - edukacja dla bezpieczeństwa

- Beata Sznajder - rewalidacja w zespole Przysposobienia do Pracy

- Katarzyna Konieczna - wychowawca w internacie, logopedia

- Martyna Mostowska - wychowawca w internacie, wychowawca w świetlicy

- Katarzyna Kacprzak - nauczanie wczesnoszkolne

- Ewelina Marciniak - wychowawca w internacie

- Paweł Rybarczyk - wychowawca w internacie