PROGRAM HORTITERAPII, kliknij i dowiedz się więcejHORTITERAPIA

    Hortiterapia w naszej szkole właściwie nie jest nowością, gdyż w ciągu wielu lat realizowane były różne zajęcia zawierające w sobie elementy hortiterapii. Ze względu na piękne i bardzo atrakcyjne pod względem przyrodniczym otoczenie szkoły, nasi uczniowie na wszystkich etapach edukacyjnych brali udział w zajęciach, akcjach i konkursach, w których głównym polem działania był właśnie ogród i zielone otoczenie szkoły. Obserwacja dzieci i młodzieży podczas tych zajęć zaowocowała opracowaniem „Programu zajęć dodatkowych z elementami hortiterapii dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Słubicach”, którego autorką jest pani Joanna Heppner, nauczyciel i wychowawca w Szkole Przysposabiającej do Pracy. Z programu w swojej pracy mogą korzystać wszyscy nauczyciele dostosowując zaproponowane scenariusze zajęć do swojej tematyki oraz do możliwości i zainteresowań uczniów. Program ten autorka realizuje od roku szkolnego 2016/2017, co stanowi nowość w ofercie edukacyjno – opiekuńczo – wychowawczej w naszej placówce. Zajęcia prowadzone są we współpracy z nauczycielem świetlicy.
    Aby przybliżyć Państwu ideę hortiterapii oraz propozycję zajęć, zapraszamy do zapoznania się z „Programem zajęć dodatkowych z elementami hortiterapii dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Słubicach”.aut aut
aut aut aut aut aut