HISTORIA OŚRODKA

 • 01.09.1972 r. - w części budynku Szkoły podstawowej Nr 1 w Słubicach powstała Specjalna Szkoła Specjalna

 • 1996 r. - założono Specjany Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

 • 1999 r. - Specjalny Ośrodek rozszerzył swą ofertę edukacyjną o Gimnazjum Specjalne

 • 2001 r. - zmiana siedziby placówki, Ośrodek umieszczono na ul. Niepodległości 23,
  również w 2001 r. uruchomiono internat (10 pokoi na 30 wychowanków)

 • 2002 r. - założono Zasadniczą Szkołę Zawodową (profil - ogrodnik)

 • 2004 r. - powstał pierwszy Zespół Edukacyjno - Terapeutyczny dla Gimnazjum

 • 2005 r. - powołano drugi Zespół Edukacyjno-Terapeutyczny dla SP

 • 2008 r. - powołano trzeci Zespół Edukacyjno-Terapeutyczny dla SP oraz Szkołę Przysposabiającą do Pracy

 • 2011 r. - powstał profil ZSZ: Kucharz małej gastronomii

 • 2012 r. - prowadzimy zajęcia dla najmłodszych: Wczesne wspomaganie Małego Dziecka

 • 2014 r. - powstały III Oddziały Przedszkolne

 • 2016 r. - otworzyliśmy klasę I SP dla autystyków

 • rower rower rower rower
  rower rower rower rower rower
  rower rower rower rower
  rower rower rower rower