GIMNAZJUM

: KLASA I-II-III GIMNAZJUM:
: KLASA I-II-III GIMNAZJUM ZET:


KLASA I-II-III GIMNAZJUM


Uczniowie klasy I- III gimnazjum spędzają czas w szkole pod opieką wychowawcy pani Magdaleny Karczewskiej. Do klasy I gimnazjum uczęszcza pięcioro uczniów, klasa II gimnazjum liczy czterech uczniów, natomiast klasa III liczy troje uczniów. Klasy te są połączone. Dla każdego ucznia przygotowywany jest Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny. Uczniowie objęci są terapią psychologiczną i pedagogiczną. Staramy się rozwijać nasze zdolności i zainteresowania poprzez uczestnictwo w programach profilaktycznych, również w tych proponowanych przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach. Wzięliśmy udział w projekcie gimnazjalnym: Z lekturą na scenie- inscenizacja " Dziadów cz.II". Rozwijamy się plastycznie, przez co osiągamy wysokie wyniki i miejsca w konkursach plastycznych. . Kształtujemy i rozwijamy umiejętność pracy w grupie oraz uczymy się zasad tolerancji. Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym oraz organizacjami wspomagającymi szkołę i jej działania.

Jesteśmy otwarci i chętni, aby poznać nowe twarze, więc SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

aut aut

..: do góry :KLASA I-II-III GIMNAZJUM ZET

    W gimnazjum Zespołu Edukacyjno-Terapeutycznego uczą się uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawnością sprzężoną. Praca w zespole odbywa się w oparciu o Indywidualny Program Nauczania opracowany dla każdego ucznia na podstawie diagnozy i oceny i aktualnego poziomu rozwoju psychofizycznego. Uczniowie muszą posiadać orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym bądź znacznym wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Nauka w gimnazjum trwa 3 lata z możliwością przedłużenia o jeden rok. W zespole realizowane są takie zajęcia jak: funkcjonowanie w środowisku, technika, plastyka, muzyka z rytmiką wychowanie fizyczne oraz religia. Uczniowie uczęszczają również na zajęcia dodatkowe np. kółko harcerskie, teatralne oraz korzystają z zajęć prowadzonych przez rewalidatorów i terapeutów. W naszym zespole rozwijamy i kształtujemy samodzielność, przygotowujemy do realizacji zadań życia codziennego. Zapewniamy wszechstronny rozwój uczniów, integrujemy ich ze środowiskiem i przygotowujemy do podejmowania różnych ról społecznych. Włączamy chętnie do udziału w imprezach integracyjnych, konkursach plastyczno-technicznych oraz uroczystościach klasowych. Uczymy się i pracujemy w miłej, przyjaznej atmosferze. Staramy się, aby każdy dzień kończył się uśmiechem i zadowoleniem na twarzy każdego z nas.
Wychowawcą klasy jest pani Dagmara Zając.

aut aut aut aut aut aut aut
..: do góry :