Wanda Suchacka - dyrektor szkoły
Dyrektor OSW do dyspozycji Rodziców / Opiekunów prawnych jest w dniach:
Poniedziałek 8.00-10.00
Piątek 9.00-11.00
Istnieje możliwość spotkania się w indywidualnym terminie. Prosimy o kontakt telefoniczny 95 758 23 02.


eegAgnieszka Krawczyk - z-ca dyrektora szkoły
Wicedyrektor OSW do dyspozycji Rodziców / Opiekunów prawnych jest w dniach:
Wtorek 9.00-10.00
Czwartek 12.00-13.30
Istnieje możliwość spotkania się w indywidualnym terminie. Prosimy o kontakt telefoniczny 95 758 23 02.


eeg