Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
pani AGNIESZKA KRAWCZYK


Zastępca dyrektora pani JOLANTA CZERNEŃKO